Văn hoá doanh nghiệp

• Bình Thuận là nơi tôn trọng, gắn kết những con người chính trực, trung thực trong mọi hoạt động, minh bạch trong sản xuất kinh doanh; có tinh thần làm việc trách nhiệm, hiệu quả, luôn sáng tạo, nỗ lực học hỏi, không ngừng đổi mới để hoàn thành sứ mệnh và lý tưởng cao đẹp, vì một Bình Thuận phát triển bền vững.
• Mỗi thành viên của Bình Thuận là một đại sứ thương hiệu tin yêu, lan tỏa, tự hào về văn hóa của Tập đoàn; đề cao và tuân thủ 5 giá trị cốt lõi “Chính trực – Sáng tạo – Trách nhiệm – Hiệu quả - Gắn kết”, coi đây là kim chỉ nam để điều chỉnh mọi hành vi ứng xử, thái độ làm việc.
• Chúng tôi cam kết tạo ra môi trường làm việc năng động, kết nối, chia sẻ, an toàn, đảm bảo đãi ngộ cao để người lao động không chỉ yên tâm công tác mà thực sự tự hào, coi đây là ngôi nhà thứ hai; đồng tâm vun đắp nên một văn hóa doanh nghiệp vững chắc cũng như đạt được nhiều thành tựu trong công việc, góp phần vào sự phát triển chung của nền kinh tế - xã hội.