VI EN

Tin tức

Tuyển dụng trưởng phòng kinh doanh

Tuyển dụng trưởng phòng kinh doanh

Mô tả chi tiết công việc Lên kế hoạch kinh doanh ngành hàng. Tổ chức và điều hành hoạt động kinh doanh để đạt mục tiêu kinh doanh. Xây dựng và đảm bảo quan hệ khách hàng tích cực.


Tuyển dụng chuyên viên kinh doanh

Tuyển dụng chuyên viên kinh doanh

Mô tả chi tiết công việc - Khảo sát thu thập thông tin thị trường, đánh giá tiềm năng, nhu cầu và xu hướng của thị trường; - Lập kế hoạch phát triển thị trường phụ trách, tìm kiếm và khai thác khách hàng mới; - Hoàn thành chỉ tiêu được giao;

Chi tiết
Tuyển dụng chuyên viên kiểm soát tuân thủ

Tuyển dụng chuyên viên kiểm soát tuân thủ

Mô tả công việc - Kiểm tra toàn bộ hệ thống quy trình, quy định tại các đơn vị thành viên - Xây dựng hệ thống quy định, quy trình trong công tác quản lý vận hành liên bộ phận toàn hệ thống.

Chi tiết
Tuyển dụng chuyên viên hành chính nhân sự (mạnh về tuyển dụng)

Tuyển dụng chuyên viên hành chính nhân sự (mạnh về tuyển dụng)

Mô tả chi tiết công việc 1. Thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến tuyển dụng - Thực hiện tuyển dụng đảm bảo đúng quy trình; - Quản lý và phân tích các dữ liệu tuyển dụng; - Đề xuất, triển khai các kế hoạch đẩy mạnh thương hiệu tuyển...

Chi tiết
Tuyển dụng trưởng bộ phận kho nhà máy DHP

Tuyển dụng trưởng bộ phận kho nhà máy DHP

Mô tả công việc 1. Quản lý chung kho Nguyên vật liệu và kho thành phẩm, cụ thể: Tổ chức quản lý, điều hành chung toàn bộ hoạt động của phòng, bao gồm việc xây dựng, triển khai, kiểm soát và cải tiến các hoạt động, quá trình và nguồn lực,......

Chi tiết
Tuyển dụng nhân viên kỹ thuật tạo hạt

Tuyển dụng nhân viên kỹ thuật tạo hạt

Mô tả công việc Theo dõi quá trình sản xuất hàng hóa để đảm bảo máy luôn vận hành ổn định. Theo dõi thông số trên các máy, điều chỉnh máy đảm bảo chất lượng sản phẩm đầu ra. Xử lý các sự cố trong quá trình sản xuất, vận hành. Chịu...

Chi tiết
Tuyển dụng nhân viên kỹ thuật ép nhựa DHP

Tuyển dụng nhân viên kỹ thuật ép nhựa DHP

Mô tả công việc Theo dõi quá trình sản xuất hàng hóa để đảm bảo máy luôn vận hành ổn định Theo dõi thông số trên các máy, điều chỉnh máy đảm bảo chất lượng sản phẩm đầu ra

Chi tiết
Tuyển dụng nhân viên QC tại nhà máy DHP

Tuyển dụng nhân viên QC tại nhà máy DHP

Mô tả công việc 1. Kiểm soát chất lượng nguồn nguyên liệu nhập: Lập bảng thống kê về nguyên liệu, vật tư đầu vào, đánh giá phân loại chất lượng nguồn nguyên liệu. Báo cáo số lượng, chất lượng cho quản đốc.

Chi tiết
Tuyển dụng nhân viên cơ điện/ bảo dưỡng DHP

Tuyển dụng nhân viên cơ điện/ bảo dưỡng DHP

Mô tả công việc: Bảo trì toàn bộ hệ thống máy móc dây chuyền nhà máy và máy móc phụ trợ sản xuất theo kế hoạch, đảm bảo thiết bị ổn định, an toàn

Chi tiết
Tuyển dụng Kế toán trưởng DHP

Tuyển dụng Kế toán trưởng DHP

Mô tả công việc  Thu thập và xử lý các chứng số liệu, chứng từ kế toán thông qua các nghiệp vụ kinh tế. Cụ thể như mua bán hàng hoá, Tài sản cố định, Công cụ dụng cụ, thu/ chi...

Chi tiết
Tuyển dụng nhân viên thiết kế khuôn

Tuyển dụng nhân viên thiết kế khuôn

MÔ TẢ CÔNG VIỆC - Phụ trách thiết kế khuôn ép nhựa, lên bản vẽ 2D, 3D. - Tổng hợp, phân tích yêu cầu kỹ thuật, lựa chọn kết cấu khuôn hợp lý. - Chịu trách nhiệm về kỹ thuật trong quá trình sản xuất.

Chi tiết
Tuyển dụng nhân viên pha màu nhựa

Tuyển dụng nhân viên pha màu nhựa

MÔ TẢ CÔNG VIỆC - Nghiên cứu, xây dựng công thức pha màu cho từng loại sản phẩm nhựa. - Lưu lại thông tin, công thức đối với từng loại nguyên liệu nhựa, nguyên liệu màu. - Hướng dẫn nhân viên thực hiện phối trộn màu và nguyên liệu

Chi tiết
Tuyển dụng: Nhân viên cơ điện nhà máy Thanh Trì

Tuyển dụng: Nhân viên cơ điện nhà máy Thanh Trì

MÔ TẢ CÔNG VIỆC - Bảo trì toàn bộ hệ thống máy móc dây chuyền nhà máy và máy móc phụ trợ sản xuất theo kế hoạch, đảm bảo thiết bị ổn định, an toàn. - Sửa chữa hệ thống điện, điện điều khiển , hệ thống điện chiếu sáng máy và móc...

Chi tiết