THƯỞNG THÂM NIÊN ĐỐI VỚI CÁN BỘ NHÂN VIÊN TẬP ĐOÀN

📌Người lao động càng có nhiều năm gắn bó với nghề thì càng có nhiều kinh nghiệm làm việc. Trong khi đó, kinh nghiệm làm việc lại là yếu tố rất được coi trọng đối với bất cứ ngành nghề nào

📌Nhằm xây dựng chính sách giữ chân người lao động, khuyến khích sự gắn bó của người lao động với Công ty, Ban lãnh đạo Tập đoàn chính thức thông báo mức thưởng thâm niên được tính tròn năm xét từ thời điểm 01/01 tới 31/12.

🎁 Đây là một chính sách vô cùng hấp dẫn nhằm khích lệ tinh thần làm việc cũng như nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ công nhân viên trong Tập đoàn.

#BPG #NhuaBinhThuan #TapdoanNhuaBinhThuan #Bonhiem

Related Blog