Tập đoàn Nhựa Bình Thuận thông báo tuyển dụng tháng 6

BTP Thông báo tuyển dụng tháng 6

STT ĐƠN VỊ VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG ĐỊA ĐIỂM TUYỂN DỤNG SỐ LƯỢNG
BTP
1 BTP Nhân viên cơ khí Liên Ninh – Thanh Trì – Hà Nội 2
2 BTP Công nhân sản xuất Liên Ninh – Thanh Trì – Hà Nội 4

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, thân thiện, nhiều cơ hội phát triển.
Thông tin liên hệ:
Phòng Hành chính nhân sự Công Ty Cổ Phần Tập đoàn Nhựa Bình Thuận
Email: tuyendung@nhuabinhthuan.com.vn (Tiêu đề email: BPG_TPMKT_HỌ VÀ TÊN)
SĐT: 0964 723 426 (hotline P.Nhân sự)

Related Blog