CHIẾN LƯỢC CON NGƯỜI

  • Sức mạnh của Bình Thuận được tạo nên từ đội ngũ nhân sự trẻ tuổi, tài đức, tràn đầy nhiệt huyết, sáng tạo, giàu ý chí và hoài bão. 
  • Với Bình Thuận, con người là tài sản quý giá nhất, là khởi nguồn tạo nên những thành công. Để thu hút và giữ chân nhân tài, tạo dựng và duy trì lực lượng nhân sự nòng cốt, kế cận; chúng tôi tập trung xây dựng phát triển các chương trình đào tạo ưu việt nhằm nâng cao năng lực, trình độ, chuyên môn nghiệp vụ cũng như hoạch định lộ trình thăng tiến cụ thể, rõ nét cho người lao động.
  • Nhà quản lý Bình Thuận luôn quan tâm nâng cao đời sống của người lao động, động viên và khích lệ tinh thần nhân viên đúng lúc giúp tăng động lực làm việc, nâng cao chất lượng và năng suất lao động. 
  • Sự kết hợp hài hoà giữa lợi ích của doanh nghiệp với lợi ích của người lao động, của các thành viên trong đại gia đình Bình Thuận tạo nên một tập thể thống nhất chặt chẽ, trung thành cao, từ đó giúp Bình Thuận đứng vững và phát triển trong thách thức của thời cuộc.

VĂN HÓA DOANH NGHIỆP

  • Bình Thuận là nơi tôn trọng, gắn kết những con người chính trực, trung thực trong mọi hoạt động, minh bạch trong sản xuất kinh doanh; có tinh thần làm việc trách nhiệm, hiệu quả, luôn sáng tạo, nỗ lực học hỏi, không ngừng đổi mới để hoàn thành sứ mệnh và lý tưởng cao đẹp, vì một Bình Thuận phát triển bền vững.
  • Mỗi thành viên của Bình Thuận là một đại sứ thương hiệu tin yêu, lan tỏa, tự hào về văn hóa của Tập đoàn; đề cao và tuân thủ 5 giá trị cốt lõi “Chính trực – Sáng tạo – Trách nhiệm – Hiệu quả – Gắn kết”, coi đây là kim chỉ nam để điều chỉnh mọi hành vi ứng xử, thái độ làm việc.
  • Chúng tôi cam kết tạo ra môi trường làm việc năng động, kết nối, chia sẻ, an toàn, đảm bảo đãi ngộ cao để người lao động không chỉ yên tâm công tác mà thực sự tự hào, coi đây là ngôi nhà thứ hai; đồng tâm vun đắp nên một văn hóa doanh nghiệp vững chắc cũng như đạt được nhiều thành tựu trong công việc, góp phần vào sự phát triển chung của nền kinh tế – xã hội.

TRÁCH NHIỆM CỘNG ĐỒNG

  • Với triết lý “phát triển doanh nghiệp gắn với trách nhiệm xã hội”, Bình Thuận chú trọng sử dụng các nguồn nguyên liệu tái tạo trong sản xuất, luôn đồng hành với bảo vệ môi trường; đóng góp cho cộng đồng xã hội thông qua các hoạt động từ thiện, ủng hộ, quyên góp cho các tổ chức cá nhân; vì cuộc sống tốt đẹp hơn cho mỗi người và sự phát triển bền vững của xã hội.

HỆ THỐNG NHÀ MÁY

© 2021 Tập Đoàn Nhựa Bình Thuận - All Rights Reserved