VI EN

Phát triển bền vững

Chiến lược con người

Chiến lược con người

Sức mạnh của Bình Thuận được tạo nên từ đội ngũ nhân sự trẻ tuổi, tài đức, tràn đầy nhiệt huyết, sáng tạo, giàu ý chí và hoài bão

Chi tiết
Văn hoá doanh nghiệp

Văn hoá doanh nghiệp

Bình Thuận là nơi tôn trọng, gắn kết những con người chính trực, trung thực trong mọi hoạt động, minh bạch trong sản xuất kinh doanh

Chi tiết
Trách nhiệm cộng đồng

Trách nhiệm cộng đồng

Với triết lý “phát triển doanh nghiệp gắn với trách nhiệm xã hội”, Bình Thuận chú trọng sử dụng các nguồn nguyên liệu tái tạo trong sản xuất, luôn đồng hành với bảo vệ môi trường; đóng góp cho cộng đồng xã hội

Chi tiết