Hội nghị chiến lược đánh giá hoạt động 6 tháng cuối năm và định hướng năm 2023

HỘI NGHỊ CHIẾN LƯỢC ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG – KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG 6 THÁNG CUỐI NĂM TÀI CHÍNH VÀ ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2023 – NGHỊ QUYẾT QUAN TRỌNG ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA
Vừa qua, tại Vinpearl Hạ Long, ngày 05/11/2022, Tập đoàn Nhựa Bình Thuận tổ chức “Hội nghị Chiến lược Đánh giá hoạt động – Kế hoạch hành động 6 tháng cuối năm tài chính và định hướng năm 2023” để định ra những mục tiêu và chương trình hành động thiết thực với Bình Thuận trong thời gian tới.
Hội nghị có sự tham gia của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các thành viên trong Ban Điều Hành Cấp cao và Ban Điều Hành mở rộng Tập đoàn. Chủ tọa Hội nghị gồm:
Ông Lê Văn Quang – Chủ tịch HĐQT, ông Nguyễn Chí Thức – Tổng Giám đốc, ông Nguyễn Thanh Tùng – Thành viên HĐQT, ông Lê Thành Trung – Phó Tổng Giám đốc Sản xuất, bà Hồ Lan Phương – Phó Tổng Giám đốc Nội chính và ông Nguyễn Hữu Duy – Phó Tổng Giám đốc Đầu tư.
Tại Hội nghị, phiên họp đầu tiên buổi sáng là phần trình bày báo cáo chiến lược của các Khối Nhân sự, Thu mua và Bán hàng. Phiên họp thứ hai là phần trình bày báo cáo chiến lược của các Khối Sản xuất, Tài chính – Kế toán, Công nghệ và phát triển sản phẩm, ban Ngân sách, Văn hoá và Quản trị. Sau khi kết thúc phiên họp buổi sáng, buổi chiều, hội nghị tập trung họp bàn, thảo luận các Giải pháp – Kế hoạch hành động – Định hướng kế hoạch 2023.
Bế mạc Hội nghị, Ông Lê Văn Quang – Chủ tịch HĐQT, Ban Tổng Giám đốc cùng Giám đốc các Khối/các Bộ phận/các Nhà máy đã đưa ra những đánh giá, kết luận nhằm định hướng mục tiêu và định vị vị thế của Nhựa Bình Thuận trên thị trường trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu đang gặp nhiều khó khăn như hiện nay.
“Hội nghị Chiến lược Đánh giá hoạt động – Kế hoạch hành động 6 tháng cuối năm tài chính và định hướng năm 2023” của Tập đoàn Nhựa Bình Thuận đã diễn ra thành công tốt đẹp. Tại Hội nghị, tất cả các nội dung quan trọng đã được thông qua với sự nhất trí cao của toàn thể Ban Điều hành. Kết quả này thể hiện niềm tin và sự đóng góp của Ban Điều hành đối với HĐQT. Chúc cho toàn thể Ban Điều hành Nhựa Bình Thuận sẽ có những cải tiến, luôn luôn thay đổi để đạt được kết quả vượt sự mong đợi của Nghị quyết cuộc họp đề ra đưa Nhựa Bình Thuận vững bước phát triển trên thị trường!

Related Blog