Chiến lược con người

• Sức mạnh của Bình Thuận được tạo nên từ đội ngũ nhân sự trẻ tuổi, tài đức, tràn đầy nhiệt huyết, sáng tạo, giàu ý chí và hoài bão. 
• Với Bình Thuận, con người là tài sản quý giá nhất, là khởi nguồn tạo nên những thành công. Để thu hút và giữ chân nhân tài, tạo dựng và duy trì lực lượng nhân sự nòng cốt, kế cận; chúng tôi tập trung xây dựng phát triển các chương trình đào tạo ưu việt nhằm nâng cao năng lực, trình độ, chuyên môn nghiệp vụ cũng như hoạch định lộ trình thăng tiến cụ thể, rõ nét cho người lao động.
• Nhà quản lý Bình Thuận luôn quan tâm nâng cao đời sống của người lao động, động viên và khích lệ tinh thần nhân viên đúng lúc giúp tăng động lực làm việc, nâng cao chất lượng và năng suất lao động. 
• Sự kết hợp hài hoà giữa lợi ích của doanh nghiệp với lợi ích của người lao động, của các thành viên trong đại gia đình Bình Thuận tạo nên một tập thể thống nhất chặt chẽ, trung thành cao, từ đó giúp Bình Thuận đứng vững và phát triển trong thách thức của thời cuộc.